محمد رضا راشد محصل
تاریخ تولد : ۱۳۱۵
محل تولد :

افضل‌آباد خوسف بیرجند

تاریخ فوت : ۱۴۰۲
محل فوت :

مشهد

آرامگاه : آرامگاه بهشت رضا

پدر و پدربزرگش از عالمان دينی، اهل علم و ادب و همواره مورد توجه و احترام مردم منطقه بودند و خودش روستازاده‌ای که با مهاجرت پدر، به شهر بیرجند رفت و پس از پايان تحصيلات مقدماتی، در سال ۱۳۳۳ به خدمت فرهنگ در آمد و با تشويق‌های مادرش، در سال ۱۳۵۳ مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت و در دانشکده‌های زبان و ادبیات فارسی چه در اهواز و تبريز و چه در مشهد به تعليم و تربیت صدها دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت که اکنون بسياری از آنان، از استادان مسلّم اين رشته در دانشگاه‌های کشور هستند.

همۀ کسانی که با وی آشنا دارند، او را به صداقت و شرافت می‌شناسند و مردانگی و آزادی وی را می‌ستایند. تواضع و فروتنی دکتر محمدرضا راشد محصل در کنار گسترۀ دانش و آگاهی او در زمينه‌های اسلامی و ادبی از او شخصيتی با محضری همواره درس‌آموز و سودمند ساخته بود و همين ويژگی است که او را به يکی از ستون‌های ادب و فرهنگ خراسان نامور کرده است.

علاقۀ وی به کتاب چنان بود که بخش عمده‌ای از درآمد خويش از خدمت استادی را به خريد کتاب برای دانشجويان مستعد و همکاران علاقه‌مند و کتابخانه‌های نيازمند اختصاص می‌داد.

دکتر محمدرضا راشد محصل علاوه بر تدريس با فرهنگستان زبان فارسی، مرکز خراسان‌شناسی، فرهنگسرای فردوسی و شورای کتاب کودک نيز همکاری داشته است.

در سال ۱۴۰۲ مجلس نکوداشتی برای سال‌ها خدمات ارزندۀ وی به ساحت فرهنگ و ادب فارسی، مجلسی از سوی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در اين دانشگاه برگزار شد و يادنامه‌ای نيز به همين منظور انتشار يافت.

وی داماد مرحوم شيخ هادی راثی از کتابفروشان معروف مشهد است.

از آثار وی می‌توان به اين موارد اشاره کرد:

 

پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی

نشانه‌شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث

نام‌شناخت توصیفی منظومه‌های دینی فارسی

گزیدۀ حدیقۀ سنایی با شرح و توضیح

تاریخ فرهنگ و آموزش نوین در بیرجند

آذرخش دیرپای سهروردی

از شوکتی تا دولتی

چون من در این دیار

شاهنامه جلوه‌گاه روح ملی

فرهنگ خرد در شاهنامه

داستان گشتاسب در دو نگاه

فارسی عمومی (با همکاری)

نظارت بر تدوین کتاب‌های: شاهنامه‌پژوهی، خيام‌شناخت و عطارشناخت

بیش از ۸۰ مقاله

 

محمد رضا راشد محصل
تاریخ تولد : ۱۳۱۵
محل تولد :

افضل‌آباد خوسف بیرجند

تاریخ فوت : ۱۴۰۲
محل فوت :

مشهد

آرامگاه : آرامگاه بهشت رضا

پدر و پدربزرگش از عالمان دينی، اهل علم و ادب و همواره مورد توجه و احترام مردم منطقه بودند و خودش روستازاده‌ای که با مهاجرت پدر، به شهر بیرجند رفت و پس از پايان تحصيلات مقدماتی، در سال ۱۳۳۳ به خدمت فرهنگ در آمد و با تشويق‌های مادرش، در سال ۱۳۵۳ مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی گرفت و در دانشکده‌های زبان و ادبیات فارسی چه در اهواز و تبريز و چه در مشهد به تعليم و تربیت صدها دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت که اکنون بسياری از آنان، از استادان مسلّم اين رشته در دانشگاه‌های کشور هستند.

همۀ کسانی که با وی آشنا دارند، او را به صداقت و شرافت می‌شناسند و مردانگی و آزادی وی را می‌ستایند. تواضع و فروتنی دکتر محمدرضا راشد محصل در کنار گسترۀ دانش و آگاهی او در زمينه‌های اسلامی و ادبی از او شخصيتی با محضری همواره درس‌آموز و سودمند ساخته بود و همين ويژگی است که او را به يکی از ستون‌های ادب و فرهنگ خراسان نامور کرده است.

علاقۀ وی به کتاب چنان بود که بخش عمده‌ای از درآمد خويش از خدمت استادی را به خريد کتاب برای دانشجويان مستعد و همکاران علاقه‌مند و کتابخانه‌های نيازمند اختصاص می‌داد.

دکتر محمدرضا راشد محصل علاوه بر تدريس با فرهنگستان زبان فارسی، مرکز خراسان‌شناسی، فرهنگسرای فردوسی و شورای کتاب کودک نيز همکاری داشته است.

در سال ۱۴۰۲ مجلس نکوداشتی برای سال‌ها خدمات ارزندۀ وی به ساحت فرهنگ و ادب فارسی، مجلسی از سوی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در اين دانشگاه برگزار شد و يادنامه‌ای نيز به همين منظور انتشار يافت.

وی داماد مرحوم شيخ هادی راثی از کتابفروشان معروف مشهد است.

از آثار وی می‌توان به اين موارد اشاره کرد:

 

پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی

نشانه‌شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث

نام‌شناخت توصیفی منظومه‌های دینی فارسی

گزیدۀ حدیقۀ سنایی با شرح و توضیح

تاریخ فرهنگ و آموزش نوین در بیرجند

آذرخش دیرپای سهروردی

از شوکتی تا دولتی

چون من در این دیار

شاهنامه جلوه‌گاه روح ملی

فرهنگ خرد در شاهنامه

داستان گشتاسب در دو نگاه

فارسی عمومی (با همکاری)

نظارت بر تدوین کتاب‌های: شاهنامه‌پژوهی، خيام‌شناخت و عطارشناخت

بیش از ۸۰ مقاله

 

تدوين دانشنامه برای شهری همچون مشهد، با پيشينه‌ای بيش از هزار سال و فراز و نشيب‌هايی بسيار، کار ساده‌ای نيست. بسا کسانی که در اين سده‌های پياپی آمده‌اند و چيزی از خود به‌يادگار گذاشته و رفته‌اند و تنها برشمردن نام يک‌يک اين کسان، توماری بلند و زمانی فراخ می‌طلبد؛ پس، اکنون که در آستانه سال ۱۴۰۰ شمسی ايستاده‌ايم، بهتر همان است که برای رسيدن به مقصود، کار خود را محدود به دوره‌ای خاص کنيم و تنها به همين يکصد سال اخير از ۱۳۰۰ بدين سو بپردازيم که از قضا کمتر بدان پرداخته شده، و هر چه هست آثاری پراکنده و تک‌نگاشته‌هايی پيرامون فرد يا مکان يا رويدادی خاص است و همه آنها هيچگاه در کنار هم گرد نيامده است.

«مشهدپديا»

بر آن است تا در حد توان خود به شخصيت‌های زنده و درگذشته، مکان‌ها، رويدادها و آيين‌هايی توجه کند که در بازه زمانی يک قرن، بر روند تحولات فرهنگی، دينی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی کلان‌شهر مشهد اثرگذار بوده‌اند.
اين داده‌ها، که می‌کوشيم با تکيه بر منابع معتبر فراهم آيد، اندک‌اندک وارد اين سامانه اطلاعاتی می‌شود تا سرانجام صورت دانشنامه‌ای پر و پيمان از «مشهد قرن؛ از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰» را به خود بگيرد.
پيوندهای ميان داده‌های «مشهدپديا» با ديگر اطلاعات موجود در فضای مجازی، که از ويژگی‌های اين سايت است، می‌تواند بهره‌های دانشنامه حاضر را فزونى بخشد و دسترسی کاربران به انبوهی از اطلاعات پراکنده را فراهم سازد.
اين سايت «جستجومحور» است و شما تنها با وارد کردن عنوان مدخلی که در نظر داريد، می‌توانيد به شرح آن مراجعه کنيد.
در صدد هستيم که در آينده، امکان ويرايش و افزودن و کاستن مدخل‌های تازه را برای کاربران فراهم آوريم.
تدوين دانشنامه برای شهری همچون مشهد، با پيشينه‌ای بيش از هزار سال و فراز و نشيب‌هايی بسيار، کار ساده‌ای نيست. بسا کسانی که در اين سده‌های پياپی آمده‌اند و چيزی از خود به‌يادگار گذاشته و رفته‌اند و تنها برشمردن نام يک‌يک اين کسان، توماری بلند و زمانی فراخ می‌طلبد؛ پس، اکنون که در آستانه سال ۱۴۰۰ شمسی ايستاده‌ايم، بهتر همان است که برای رسيدن به مقصود، کار خود را محدود به دوره‌ای خاص کنيم و تنها به همين يکصد سال اخير از ۱۳۰۰ بدين سو بپردازيم که از قضا کمتر بدان پرداخته شده، و هر چه هست آثاری پراکنده و تک‌نگاشته‌هايی پيرامون فرد يا مکان يا رويدادی خاص است و همه آنها هيچگاه در کنار هم گرد نيامده است